Prudentia

Igor Cvejić
Nesvodivost sposobnosti osećanja : osećaj zadovoljstva i nezadovoljstva u filozofiji Imanuela Kanta
Godina izdanja: 2018.
Srđan Prodanović
Šta zdrav razum može da učini za društvenu teoriju? : ka pragmatičkom shvatanju prakse
Godina izdanja: 2017.
COBISS
Marjan Ivković
Kritička teorija Aksela Honeta : ka prevazilaženju metafizike
Godina izdanja: 2017.
COBISS
Ivan-Mladenovic-Saglasnost-i-vecinsko-glasanjeIvan Mladenović
Saglasnost i većinsko glasanje : osnove moderne filozofije politike
Godina izdanja: 2015.
COBBIS
PDF
Korice_MichalMichal Sladeček
Pravila i kontekst upotrebe : teme i tumačenja Vitgenštajnove filozofije
Godina izdanja: 2014.
COBBIS
Korice_Orionov-vodic_1Ana Birešev
Orionov vodič : otkrivanje dominacije u sociologiji Pjera Burdijea
Godina izdanja: 2014.
COBBIS
kud_plovi_ovaj_brodPredrag Krstić
Kud plovi ovaj brod : teorijske staze Enterprajza
Godina izdanja: 2014.
COBBIS