Bojana Stojanović Pantović: Kritičke kontroverze o feminizmu Isidore Sekulić

U predavanju „Kritičke kontroverze o feminizmu Isidore Sekulić“  ukazujemo na različite mogućnosti tumačenja njenog književnog dela Isidore iz perspektive rodnih studija i ženskog pisma, što je dosada samo sporadično bio predmet izučavanja domaćih proučavalaca njenog kompleksnog opusa. Najpre se ističe  strana recepcija njenog dela iz feminističke vizure, pretežno na osnovu pojedinih programskih tekstova. S druge strane, govorićemo i o odnosu različitih tipova autorkine ideologije koja je oscilovala između kosmopolitskog i nacionalističkog, a iz te perspektive i analizu Skerlićevog čitanja njene zbirke Saputnici. Osobito se posvećujemo rodnom čitanju karakterističnih proznih dela Isidore Sekulić, odnosno izvesnog kontinuiteta takve narativne strategije.

Bojana Stojanović Pantović rođena je 1960. godine u Beogradu. Redovni je profesor je na Odseku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Studijski se usavršavala u Nemačkoj i Sloveniji. Piše književnoistorijske i komparativne studije, kritike, eseje, poeziju i lirsku prozu. Prevodi sa slovenačkog i engleskog jezika. Priredila je i prevela više knjiga srpskih i slovenačkih pisaca, kao i tematske brojeve časopisa i naučnih zbornika. Predavala je honorarno na Filološkom fakultetu u Beogradu (1995-2001), a kao gostujući profesor u Berlinu, Haleu, Hamburgu, Ljubljani i Vroclavu. Od 1998. do 2008. godine bila je stalna kritičarka lista Politika za savremenu srpsku poeziju. Od 2007. stalni je saradnik časopisa World Literatur Today (University of Oklahoma, USA) za istočnoevropske književnosti. Rukovodila je projektom (148006) izrade rečnika „Teorijsko-istorijski pregled komparatističke terminologije kod Srba“ (2006-2010).

Objavila je preko 400 radova i 17 knjiga od kojih izdvajamo: Srpski ekspresionizam, MS, Novi Sad , 1998; Morfologija ekspresionističke proze, Artist, Beograd, 2003; Pobuna protiv središta (novi prilozi za istoriju moderne srpske književnosti), Mali Nemo, Pančevo, 2006; Rasponi modernizma – uporedna čitanja srpske književnosti, Akademska knjiga, Novi Sad, 2011.

Pregledni rečnik  komparatističke terminologije u književnosti i kulturi, urednica i koautorka sa M. Radovićem i V. Gvozdenom, Akademska knjiga, Novi Sad, 2011. Pesma u prozi ili prozaida, Službeni glasnik, Beograd, 2012.