Prudentia

Kud plovi ovaj brod : teorijske staze Enterprajza

Predrag Krstić

Godina izdavanja: 2014.

Orionov vodič : otkrivanje dominacije u sociologiji Pjera Burdijea

Ana Birešev

Godina izdavanja: 2014.

Pravila i kontekst upotrebe : teme i tumačenja Vitgenštajnove filozofije

Michal Sladeček

Godina izdavanja: 2014.

PDF

Saglasnost i većinsko glasanje : osnove moderne filozofije politike

Ivan Mladenović

Godina izdavanja: 2015.

Kritička teorija Aksela Honeta : ka prevazilaženju metafizike

Marjan Ivković

Godina izdavanja: 2017.

Šta zdrav razum može da učini za društvenu teoriju? : ka pragmatičkom shvatanju prakse

Srđan Prodanović

Godina izdavanja: 2017.

Nesvodivost sposobnosti osećanja: osećaj zadovoljstva i nezadovoljstva u filozofiji Imanuela Kanta

Igor Cvejić

Godina izdavanja: 2018.