Zasluga

Sva lica filozofije

Nenad Мiščević, Petar Bojanić, Snježana Prijić-Samaržija

Godina izdavanja: 2012.

ISBN: 978-86-82417-36-1

Antropološka teorija i društvena praksa : na tragu istraživačkog iskustva Zagorke Golubović

Jelena Đurić

Godina izdavanja: 2014.

ISBN: 978-86-82417-72-9

Ličnost i delo

Svetozar Stojanović, Mirjana Radojičić

Godina izdavanja: 2015.

ISBN: 978-86-82417-82-8