Knjige

Debata o luksuzu

Žan Žak Ruso, Maja Solar

Godina izdavanja: 2017.

O prosvećivanju naroda

Johan Karl Vilhelm, Mezen / Mozes Mendelson, Olga Nikolić, Igor Cvejić, Predrag Krstić

Godina izdavanja: 2017.

Suštinski sporni pojmovi

Valter Brajs Gali, Vilijam Konoli, Michal Sládeček, Bojan Vranić

Godina izdavanja: 2017.

(Za)Misliti revoluciju

Paolo Virno, Antonio Gramši

Godina izdavanja: 2017.

Šta je kritika?

Mišel Fuko, Džudit Batler, Adriana Zaharijević, Predrag Kristić

Godina izdavanja: 2018.

Moralni kontraktualizam

Tomas Majkl, Derek Parfit

Godina izdavanja: 2018.

Benjaminova kritika nasilja : prilozi i komentari

Valter Benjamin, Petar Bojanić

Godina izdavanja: 2018.

Socijalni i negativni socijalni akti

Adolf Rajnah, Gilbert Rajl, Petar Bojanić, Miloš Ćipranić

Godina izdavanja: 2018.

Filozofije rata

Fric Mautner, Gustav Radbruh, August Faust, Petar Bojanić, Miloš Ćipranić

Godina izdavanja: 2018.

Slikar, gluvonema figura

Hose Ortega i Gaset, Ana Marija Lejra, Miloš Ćipranić

Godina izdavanja: 2018.

Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi.[Knj.] 5, Rat: od kulta Votana do holokausta

Aleksandar Molnar

Godina izdavanja: 2006.

Samosvest i moć: Dekartov Bog kao causa sui

Predrag Milidrag

Godina izdavanja: 2006.

Politike tajne: tajna, tajna služba, služba državne bezbednosti

Petar Bojanić

Godina izdavanja: 2007.

Intima javnosti: okviri predstavljanja, narativni obrasci, strategije i stereotipi konstruisanja Drugosti u upečatljivim događajima tokom razgradnje bivše Jugoslavije: štampa, TV, film

Gordana Đerić

Godina izdavanja: 2008.

Oproštaj od prosvetiteljske ideje ustavotvorne skupštine: o rotacionom kretanju revolucije u Srbiji

Aleksandar Molnar

Godina izdavanja: 2008.

Filozofska životinja: zoografski nagovor na filozofiju

Predrag Krstić

Godina izdavanja: 2008.

Rasprava o prosvetiteljstvu, liberalizmu i nacionalizmu u Prusiji, knjiga 2, Aporije prosvećenog apsolutizma Fridriha II

Aleksandar Molnar

Godina izdavanja: 2011.

Rasprava o prosvetiteljstvu, liberalizmu i nacionalizmu u Prusiji, knjiga 1, Igra svetlosti u razumu 18. veka

Aleksandar Molnar

Godina izdavanja: 2011.

Deleuze et la violance / sous la direction de

Vladimir Milisavljevic, Guillaume Sibertin-Blanc

Godina izdavanja: 2012.

Bioetika

Vojin Rakić, Rada Drezgić, Ivan Mladenović

Godina izdavanja: 2012.

Životna sredina : moralni i politički izazovi

Jelena Đurić, Srđan Prodanović, Predrag Krstić

Godina izdavanja: 2012.

Kolektivno sećanje i politike pamćenja

Michal Sládeček, Jelena Vasiljević, Tamara Petrović Trifunović

Godina izdavanja: 2015.

Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa

Aleksandar Pavlović

Godina izdavanja: 2015.

Antropologija građanstva

Jelena Vasiljević

Godina izdavanja: 2016.

O institucionalnom delovanju : kako je moguće ispravno raditi, pisati, hodati, disati, živeti zajedno?

Petar Bojanić

Godina izdavanja: 2016.

Primati, pojedinci i pohlepnici : (d)evolucija u tri pokretne slike

Predrag Krstić

Godina izdavanja: 2017.

PDF

Pisanje stradanja : knjiga o knjigama : vodič kroz publikacije o Holokaustu

Biljana Albahari

Godina izdavanja: 2017.

Rat : asimetrični ratovi i teorija pravednog rata

Petar Bojanić

Godina izdavanja: 2017.

Pravoslavlje i rat : zbornik radova

Borislav Grozdić

Godina izdavanja: 2017.

PDF

Democratic Engagement in South East Europe : stories to be Told

Srđan Prodanović, Gazela Pudar Draško, Irena Fiket

Godina izdavanja: 2018.

Bibliografija časopisa „Praxis“ : jugoslavensko izdanje 1/1964-11/1974

Dobrilo Aranitović

Godina izdavanja: 2017.

Žongliranje između patrijarhata i prekarijata : usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica

Jelena Ćeriman, Irena Fiket, Krisztina Rácz

Godina izdavanja: 2018.

Vreme, svest i kompleksnost : temporalnost u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji

Mark Lošonc

Godina izdavanja: 2018.

Univerziteti između meritokratije i patrijarhata : žene i moć delanja

Balša Delibašić, Gazela Pudar Draško, Irena Fiket

Godina izdavanja: 2018.

O čemu govorimo kad govorimo o psovanju

Predrag Krstić

Godina izdavanja: 2014.

O čemu govorimo kad govorimo o prosvetiteljstvu: perike i gaće

Predrag Krstić

Godina izdavanja: 2016.

O čemu govorimo kad govorimo o intelektualcu

Gazela Pudar Draško

Godina izdavanja: 2017.

Izazov marginalnog. Dometi kritike logocentrizma u sporu Moderna-Postmoderna

Mile Savić

Godina izdavanja: 1996.

ISBN: 86-7363-177-7

Značenja susreta. Goffmanova sociologija interakcije

Ivana Spasić

Godina izdavanja: 1996.

ISBN: 86-7363-175-0

Ugrožena sloboda. Političke i pravne rasprave

Vojislav Koštunica

Godina izdavanja: 2002.

ISBN: 86-7363-317-6

1 2 3