Knjige

Prošlost u sadašnjosti

Gordana Ðerić

Godina izdavanja: 2010.

„Poput slika stvari“: Temelji Dekartove metafizicke teorije ideja

Predrag Milidrag

Godina izdavanja: 2010.

Institucionalna realnost i pravda

Ivan Mladenović

Godina izdavanja: 2010.

„Bela kuga“ medu „Srbima“

Rada Drezgić

Godina izdavanja: 2010.

Bolonjska reforma visokog školstva u Srbiji

Isidora Jarić

Godina izdavanja: 2011.

Filozofija politike

Milorad Stupar

Godina izdavanja: 2011.

Tomas Hobs – utemeljenje moderne filozofije politike

Vladimir Milisavljević, Ivan Mladenović

Godina izdavanja: 2012.

Racionalni izbor i demokratija

Ivan Mladenović

Godina izdavanja: 2012.

Globalni procesi i preobražaj identiteta: antropološki aspekti

Jelena Đurić

Godina izdavanja: 2012.

Hegelovo pravo naroda : istoričnost duha i granice prava

Rastko Jovanov

Godina izdavanja: 2013.

Narativna modifikacija Hajdegerove fenomenologije

Željko Radinković

Godina izdavanja: 2013.

PDF

Zbornik radova sa naučnog skupa „Glas i pismo: Žak Derida u odjecima“

Petar Bojanić

Godina izdavanja: 2006.

PDF

Nasleđe Pjera Burdijea: pouke i nadahnuća

Miloš Nemanjić, Ivana Spasić

Godina izdavanja: 2006.

PDF

Umetnost preživljavanja: gde i kako žive Romi u Srbiji

Božidar Jakšić, Goran Bašić

Godina izdavanja: 2005.

PDF

Politika i svakodnevni život

Zagorka Golubović, Ivana Spasić, Ðorde Pavićević

Godina izdavanja: 2003.

Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa „Integracija i tradicija“

Mile Savić

Godina izdavanja: 2003.

PDF

Zbornik radova sa naučnog skupa „Institucionalna rekonstrukcija Srbije i jugoslovenskog društva – godinu dana posle“, Banja Koviljača 26-28. 10. 2001.godine

Vladimir N. Cvetković

Godina izdavanja: 2001.

PDF

Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa „Socijalno-političke promene u Srbiji/Jugoslaviji: Perspektive i ograničenja. 2. i 3. mart 2001, Beograd, „R/Evolucija i poredak“ (O dinamici promena u Srbiji)

Spasić Ivana, Subotić Ivan

Godina izdavanja: 2001.

Ekofeminizam: nova politička odgovornost

Rada Drezgić, Daša Duhaček, Jelena Vasiljević

Godina izdavanja: 2012.

Horizont bioetike: moral u doba tehničke reprodukcije čoveka

Rada Drezgić, Željko Radinković, Predrag Krstić

Godina izdavanja: 2012.

Priroda, etika, politika: ekološke (pre)okupacije i (pre)orijentacije

Ana Birešev, Gazela Pudar, Dušan Bošković

Godina izdavanja: 2012.

(Post)sekularni obrt : religijske, moralne i društveno-političke vrednosti studenata u Srbiji

Mirko Blagojević, Jelena Jablanov Maksimović, Tijana Bajović

Godina izdavanja: 2013.

PDF

Phänomenologische Ontologie des Sozialen

Holger Zaborowski, Željko Radinković, Rastko Jovanov

Godina izdavanja: 2015.

PDF

Politiken des Lebens : Technik, Moral und Recht als institutionelle Gestalten der menschlichen Lebensform

Željko Radinković, Rastko Jovanov, Jan Müller

Godina izdavanja: 2015.

PDF

Povratak iz zemlje zmajeva : Rečnik tehnologije – 33 godine posle

Dušan Bošković, Aleksandar Petrović

Godina izdavanja: 2015.

Holokaust i filozofija

Priredili Mark Lošonc, Predrag Krstić

Godina izdavanja: 2018.

PDF

Politics of Enmity

Gazela Pudar Draško, Aleksandar Pavlović, Eltion Meka

Godina izdavanja: 2018.

Europe in the Emerging World Order. Searching for a new Paradigm

Jovan Babić, Petar Bojanić, Gazela Pudar

Godina izdavanja: 2011.

The State and State building: theory and practice

Vojin Rakić, Petar Bojanić, Srđan Prodanović

Godina izdavanja: 2011.

Corruption and Social Development

Ana Birešev, Rada Drezgić, Srđan Prodanović

Godina izdavanja: 2013.

PDF

Vertrauen und Transparenz – für ein neues Europa

Alfred Hirsch, Petar Bojanić, Željko Radinković

Godina izdavanja: 2013.

PDF

Engaging Foucault. Vol. 2

Marjan Ivković, Gazela Pudar Draško, Srđan Prodanović

Godina izdavanja: 2015.

PDF

Engaging Foucault. Vol. 1

Adriana Zaharijević, Igor Cvejić, Mark Losoncz

Godina izdavanja: 2015.

Thinking Beyond Capitalism

Aleksandar Matković, Mark Losoncz, Igor Krtolica

Godina izdavanja: 2016.

Sva lica filozofije

Nenad Мiščević, Petar Bojanić, Snježana Prijić-Samaržija

Godina izdavanja: 2012.

ISBN: 978-86-82417-36-1

Antropološka teorija i društvena praksa : na tragu istraživačkog iskustva Zagorke Golubović

Jelena Đurić

Godina izdavanja: 2014.

ISBN: 978-86-82417-72-9

Ličnost i delo

Svetozar Stojanović, Mirjana Radojičić

Godina izdavanja: 2015.

ISBN: 978-86-82417-82-8

Razlozi i normativnost

Aleksandar Dobrijević, Ivan Mladenović

Godina izdavanja: 2013.

Kud plovi ovaj brod : teorijske staze Enterprajza

Predrag Krstić

Godina izdavanja: 2014.

Orionov vodič : otkrivanje dominacije u sociologiji Pjera Burdijea

Ana Birešev

Godina izdavanja: 2014.

Pravila i kontekst upotrebe : teme i tumačenja Vitgenštajnove filozofije

Michal Sladeček

Godina izdavanja: 2014.

PDF

Saglasnost i većinsko glasanje : osnove moderne filozofije politike

Ivan Mladenović

Godina izdavanja: 2015.

Kritička teorija Aksela Honeta : ka prevazilaženju metafizike

Marjan Ivković

Godina izdavanja: 2017.

Šta zdrav razum može da učini za društvenu teoriju? : ka pragmatičkom shvatanju prakse

Srđan Prodanović

Godina izdavanja: 2017.

Nesvodivost sposobnosti osećanja: osećaj zadovoljstva i nezadovoljstva u filozofiji Imanuela Kanta

Igor Cvejić

Godina izdavanja: 2018.

1 2