„Poput slika stvari“: Temelji Dekartove metafizicke teorije ideja