Priroda, etika, politika: ekološke (pre)okupacije i (pre)orijentacije