Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa „Socijalno-političke promene u Srbiji/Jugoslaviji: Perspektive i ograničenja. 2. i 3. mart 2001, Beograd, „R/Evolucija i poredak“ (O dinamici promena u Srbiji)