Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi.[Knj.] 5, Rat: od kulta Votana do holokausta