Tomas Hobs – utemeljenje moderne filozofije politike