Boran Berčić: Razgovor o knjigama „Filozofija I“ i „Filozofija II“ i predavanje Šta je filozofija?

Razgovor povodom objavljivanja knjiga prof. dr Borana Berčića Filozofija I i Filozofija II (Ibis Grafika, Zagreb 2012) i predavanje pod nazivom Šta je filozofija? 

Učesnici u razgovoru o knjizi: prof. Živan Lazović (Filozofski faklutet, Beograd), prof. Vojislav Božičković (Filozofski faklutet, Beograd) i autor.

Boran Berčić je redovni profesor na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci gdje predaje Uvod u filozofiju i Metafiziku. Autor je knjiga Znanost i istinaRealizam, relativizam, tolerancijaFilozofija bečkog krugaFilozofija – Svezak prvi i Filozofija – Svezak drugi.

Šta je filozofija? 

U ovom predavanju autor će razmotriti nekoliko najčešćih odgovora na pitanje Šta je filozofija? (1) da je filozofija potraga za istinom, (2) da su filozofska pitanja ona za koja još nije utvrđena standardna metodologija rešavanja, (3) da je filozofija nauka, (4) da je filozofija stvaranje ukupne slike sveta, (5) da je filozofija njena povest, (6) da je filozofija pojmovna analiza, (7) da je filozofija refleksija. Autor zastupa gledište da je filozofija refleksija o načinu na koji opravdavamo svoja verovanja i delovanja.

Filozofija – svezak prvi

Boran Berčić napisao je knjigu za studenta, stručnjaka i laika. Za razliku od većine drugih knjiga koje daju pregled filozofije, ova nije strukturirana kao istorijski pregled, već kao pregled filozofskih tema.
Pitanja na kraju svakog od poglavlja velika su pomoć i nastavnicima i studentima, kao i opsežan indeks na njenom kraju. Na 500 stranica teksta u prvom svesku, autor se bavi nekim temeljnim filozofskim temama kao što su smisao života, sudbina, smrt, sloboda volje, moralna odgovornost, etika, društveni ugovor. 
http://www.ibis-grafika.hr/download/Filozofija%20I%20-%20pregledA.pdf

Filozofija – svezak drugi

Dok je je prvi svezak usmjeren uglavnom na tzv. praktičnu filozofiju, drugi se više  bavi teoretskim pitanjima – znanjem, umom, Bogom, stvarnošću, matematičkim istinama, pa i samim pitanjem: Šta je filozofija?

http://www.ibis-grafika.hr/download/Filozofija%20II%20-%20pregledA.pdf