Boris Jokić Od podruma do prosvjeda! Horizonti demokratizacije reformskih procesa u obrazovanju – slučaj obrazovne reforme u Hrvatskoj

Predavanje tematizuje način na koji je osmišljena i vođena Celovita kurikularna reforma, u razdoblju od februara 2015. do juna 2016. Celovita kurikularna reforma predstavljala je osnovu korenite promene sistema vaspitanja i obrazovanja Republike Hrvatske. Inovativnim rešenjima za različite nivoe i vrste vaspitanja i obrazovanja želeo se osigurati sistem koji može odgovoriti zahtevima 21. veka. Pomenuta rešenja i procesi davali su nadu u pozitivnu perspektivu društva te izazvali velike proteste podrške reformi.

Boris Jokić je diplomirao psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirao je i doktorirao iz područja obrazovnih nauka na Univerzitetu u Kembridžu. Zaposlen je kao viši naučni saradnik Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Bio je član Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, Nacionalnog operativnog tijela za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te voditelj Cjelovite kurikularne reforme ranog i predškolskog, osnovnoškolskoga i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske.