Borislav Grozdić: Pravoslavlje i nasilje

Predavanje će pokušati da ponudi odgovore na sledeća pitanja: da li se uopšte može govoriti o pravoslavnom stanovištu o nasilju? Kako se može rekonstruisati pravoslavni pogled na nasilje (stavovi u Svetom pismu, posebno Novom zavetu, kanoni Pravoslavne crkve, učenja svetih otaca crkve, shvatanja teologa i filozofa, zvanični stavovi i praksa pomesnih pravoslavnih crkava)? Da li je pravoslavnom hrišćaninu dopušteno da se zlu suprotstavlja silom? Koji je istinski, neophodan i dostojan put tog suprotstavljanja? U čemu je suštinska razlika između zadatka zaštite sveta od zla i zadatka suštinskog prevladavanja zla? Gde je mesto pravoslavnog shvatanja u najznačajnijim tradicijama mišljenja koje vladaju etikom mira i rata (pacifizam, realizam i teorija pravednog rata), a posebno u okviru teorije pravednog rata? Kakvo je pravoslavno shvatanje odnosa prema neprijatelju, praštanju, ubistvu u ratu i svetim ratnicima?

Pukovnik dr Borislav D. Grozdić (1959), završio je Vojnu akademiju, a magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Više od jedne decenije obavljao je nekoliko dužnosti u Generalštabu Vojske Srbije na izgradnji i vrednovanju morala vojske i vaspostavljanju verske službe u vojsci. Na Vojnoj akademiji u Beogradu, na Katedri društvenih nauka, kao vanredni profesor drži predmet Vojna etika. Objavio je monografije Pravoslavlje i rat (2001), Vojevanje za veru i otadžbinu (2003), Sveti ratnici – žitija svetih vojskovođa i vojnika (2013) i zbornike Vojska i vera (2001) i Vojna etika, hrestomatija (2009).