Božidar Filipović: Nasleđe republikanizma u delima Emila Dirkema

Predavanje predstavlja pokušaj rekonstrukcije uticaja republikanskog nasleđa na sociološku teoriju i političko-praktična opredeljenja jednog od tri najznačajnija klasika sociologije – Emila Dirkema. Kao predstavnike republikanskog nasleđa, koji su ostavili značajan trag na Dirkemovo delo, autor je odabrao Žan-Žaka Rusoa i Monteskjea. Usvajajući i prilagođavajući metodološko rešenje Roberta Nizbeta potrebama našeg istraživanja, pitanje uticaja na Dirkemovu sociologiju biće obrađivano uz pomoć jediničnih ideja republikanizma. One će biti reperi komparacije republikanske tradicije i Dirkemove teorije.
Božidar Filipović (1984) diplomirao je na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2010. godine. Od novembra 2012. je zaposlen na istom odeljenju kao saradnik u nastavi, a zatim i kao asistent na sledećim kursevima: Istorija političkih i socijalnih teorija, Klasične sociološke teorije, Savremene sociološke teorije i Sociološki praktikum. Oblast njegovog interesovanja jeste francuska sociološka teorija. Do sada je objavio radove u časopisima Sociologija, Filozofija i društvo i Teme. Učestvovao je na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.