Čemu (još) društvene nauke – ko nas uči da budemo građani?

Naziv projekta: Čemu (još) društvene nauke – ko nas uči da budemo građani?

Trajanje: jun – decembar 2021
Nosilac projekta: Savez studenata Univerziteta u Novom Sadu

Rukovodilac projekta: Aleksandar Ostojić

Projektni tim (sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju): Predrag Krstić, Jelena Ćeriman, Miloš Janković i Sara Nikolić

Projekat je osmišljen sa namerom da promoviše ulogu i društveni značaj humanistike i društvenih nauka u srednjoškolskom obrazovanju. Projekat se realizuje u formi dvodnevnih radionica u kojima učestvuju učenice i učenici gimnazija, umetničkih i stručnih srednjih škola, kao i omladinski aktivisti i aktivistkinje. Radionice vode stručnjaci koji pored akademske afilijacije i iskustva poseduju godine praktičnog, nastavnog i aktivističkog iskustva na ovakvim i srodnim projektima. Dvodnevne radionice sastoje se iz dva četrdesetominutna istraživačka i dva devedesetominutna, interaktivna predavačka segmenta. Istraživačkim segmentima ispituju se stavovi učesnika o ulozi humanističkog obrazovanja, kao i eventualna promena stava nakon radionice. Prikupljeni rezultati će biti naučno sistematizovani i promovisani putem publikacija i javnih događaja u organizaciji IFDT.