CfP “Engagement for Social Change: Moving beyond Resistance”

Šesta međunarodna konferencija
Grupe za studije angažovanosti
Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu

Angažovanost za društvenu promenu: Iskorak iz otpora

Beograd, 19-21. April 2018.

 

Gosti:

Donatella della Porta, Scuola normale superiore, Firenca

Ugo Mattei, Univerzitet u Torinu

Stef Jansen, Univerzitet u Mančesteru

Hans-Jörg Trenz, Univerzitet u Kopenhagenu

 

Politička, ekonomska, ekološka i društvena kriza predstavljaju stalne izazove za krizu demokratije. Kako građani gube poverenje u tradicionalna oruđa predstavničke demokratije, javljaju se alternativni oblici angažovanosti koji ohrabruju učešće građana u javnoj sferi. Širok spektar društvenih pokreta, grupa i aktivnosti, od lokalnih do globalnih, angažovani su oko sličnih pitanja i, konačno, ciljaju na rešavanje zajedničkih problema, prisiljavajući donosioce odluka na veću odgovornost prema društvu u celini.

Primeri društvenih angažmana koji su igrali – i igraju – važne uloge u oblikovanju modernih društava su radnički, ženski, ekološki i mirovni pokreti. Od početka milenijuma, njihovo delovanje se uočava u različitim kontekstima, poput Global Justice Movement, Arab Spring, Indignados i Occupy Movements, gde ulažu znatne napore da utiču na društvene tokove. Istovremeno, pojavili su se i novi nacionalistički, neo-fašistički i radikalizovani religiozni pokreti. Navedeni pokreti otkrivaju značajna društvena trenja i pukotine, artikulišući nezadovoljstva vezana za svakodnevni život kojima daju politički izraz. Oni nastupaju kao važni akteri u razvitku različitih (anti)demokratskih praksi. Osim toga, prakse se menjaju s obzirom na zahteve društvenih mreža za drugačijim (novim) pristupom odnosu angažovanosti i društvene promene. Postoji hitna potreba da se iznova promisle ovi oblici angažovanja, delovanja i grupa koji bi mogli da dovedu u pitanje i promene postojeći društveni poredak u globalnom svetu današnjice.

Konferencija će se baviti različitim oblicima društvene angažovanosti, sa posebnim osvrtom na raznovrsnost lokalnih, nacionalnih ili transnacionalnih konteksta. Cilj je da se okupe vodeći akademici, istraživači, ali i aktivisti zarad diskusije o najskorijim događajima, trendovima i pitanjima, kao i praktičnim izazovima u okviru angažovanja za društvenu promenu. Načelno, svrha skupa je predstavljanje empirijskih studija i teorijskih napredaka koji bi mogli da doprinesu tekućoj diskusiji o novim oblicim društvene angažovanosti/”novih” pokreta, kao jednom od stubova studija društvenog angažmana.

Ključna pitanja na koja bismo želeli da obratimo pažnju su:

  • Koji novi oblici društvene angažovanosti su se pojavili u poslednje dve decenije?
  • Koji oblici otpora su se dogodili i na koji način kombinuju različite glasove, grupe i zajednice?
  • Ko su novi protagonisti koji izviru iz društvenih pokreta, delovanja i grupa?
  • Koji su novi narativi koji traže društvenu promenu; kako se novi oblici angažovanosti odnose prema pitanjima prava, nejednakosti, prostora, građanstva, aktivizma, otpora i estetike?
  • Kakvi oblici angažovanosti putem umetnosti i književnosti se mogu uočiti danas?

Organizatori će nastojati da prihvate podneske podelom prihvaćenih radova na tematske sesije kao što su:

Promišljanje angažovanosti za društvenu promenu: pro et contra

Društveni pokreti i pitanja prava i jednakosti u neoliberalnom svetu

Angažovanost i razvoj novih demokratskih praksi

Novi oblici društvene angažovanosti u okviru autoritarnih režima

(Po)Nov(ljen)i anti-fašistički pokreti i otpornost prema njima

Umetnost i književnost kao strategije ne-nasilja

Konfliktni odnosi unutar društvenih pokreta: kretanje ka društvenoj promeni

Iskorak van podele akademsko/aktivističko u društvenim pokretima

Aktivistička teorija i praksa

Društvene mreže, digitalne tehnologije i društvena angažovanost

 

Organizacija konferencije

Konferenciju organizuje Grupa za studije angažovanosti, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, u saradnji sa Centrom za napredne studije – Jugoistočna Evropa, Univerziteta u Rijeci.

 

Tehničke informacije i postupak prijave

Zvanični jezik konferencije je Engleski.

Izlaganja ne bi trebalo da budu duža od 20 minuta.

Programski odbor konferencije će odabrati izlagače na osnovu dostavljenih apstrakata. Zbornik apstrakata će biti objavljen. Prijave za konferenciju se mogu obaviti isključivo putem sledeće e-mail adrese: ifdt.events@instifdt.bg.ac.rs.

Molimo vas da svoj email naslovite na sledeći način: ‘Ime: naslov rada’. Celokupna prijava bi trebalo da bude u .doc ili .docx formatu i neophodno je da sadrži: naslov izlaganja, apstrakt (do 200 reči) i kratku biografiju na Engleskom jeziku.

Kotizacija se ne plaća. Organizatori će obezbediti osveženja tokom programa konferencije. Učesnici se mole da sami organizuju smeštaj i prevoz.

 

Važni datumi

Rok za prijavu: 31. decembar 2017. godine

Obaveštenje o prihvatanju izlaganja: 31. januar 2018. godine

Datumi konferencije: 19-21. april 2018. godine

 

Programski odbor

Danijela Dolenec, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Zagrebu

Ágnes Gagyi, ELTE Institut za Teoriju umetnosti i medijske studije, Budimpešta

Sanja Bojanić, Centar za napredne studije – Jugoistočna Evropa (CAS), Univerzitet u Rijeci.

Stef Jansen, Univerzitet u Mančesteru

Vedran Džihić, OIIP – Austrijski institut za međunarodne odnose/Univerzitet u Beču

Chiara Milan, Institut humanističkih i društvenih nauka, Scuola Normale Superiore, Firenca

Đurđa Trajković, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

Irena Fiket, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

Gazela Pudar Draško, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

 

Za informacije u vezi termina, rasporeda, organizacije i budućih događaja, pratite nas na:
Facebook: facebook.com/instifdt

Twitter: twitter.com/ifdt_beograd