Christoph Brunner Aktivistički smisao: Politika estetike društvenih pokreta

Poslednjih godina, forme javnih protesta i društvenih pokreta se bile mobilisane kroz i sa društvenim medijskim platformama. Teorija društvenih pokreta uglavnom prikazuje takozvane tviter-revolucije i pokrete sa od Tahira do Taksima preko Madrida kao „nove“ oblike organizovanja i komuniciranja. U isto vreme, estetska strana protesta se uglavnom misli kroz glavne tokove medija i problematičnu reprezentaciju nasilja kao glavnih narativa protesta. Manje se pažnje daje na stvaren estetske komponente tehnologija i platformi kao i njeihovog odnosa sa telima u savezništvu na ulicama. Pod naslovom „tehnopolitike“, španski pokret M-15 je ravio prve korake ka estetskoj politici kao deo njihove aktivističke i medijske strategije. Oslanjajući se na ove prakse kao i na primere strategija sa G20 samita u Hamburgu, predstaviću pojam „aktivistički smisao“ gde se smisao razume kroz duplo značenje kao senzitivno i procesualno pravljenje-smisla. Aktivistički smisao bi mogao da obezbedi uvid u procesualnu prirodu senzitivne aktivacije i pravljenja-smisla, to jest, pitanje aistezisa i estezisa kao politički problem.

Na Lufana univerzitetu, Kristofer Bruner se bavi savremenom francuskom teorijom. Njegoc fokus je na teorijama afekata i percepcije u odnosu sa savremenom medisjom umetnošću i aktivističkim praksama. Specifično, zanima ga filozofija Vilijama Džejmsa i njegovo promišljanja isksutvo kroz koje Bruner razvija teorija relacionog realizma. Trenutno, Bruner razvija laboratoriju za transverzalne prakse i bavi se istraživanjem na projektu SSHRC Partnership Grant Immediations: Art, Media, Event koji vode Erin Manning and Brian Massumi.