Aleksandar Stevanović: Srpski pravoslavni etos i ratno stanje

Predavanje u okviru ciklusa „Pravoslavlje i rat“

U predavanju će biti izložena osobenost pravoslavnog u srpskom etosu u odnosu prema suprotstavljenim etosnim paradigmama, islamskoj, katoličkoj i protestantskoj. U posmatranju srpskog etosa u istorijskom toku od Svetog Save do početka 21. veka, ukazaće se na karakteristike pravoslavne ličnosti u njenom odnosu prema životu i smrti i posebno prema stanju rata kao trajno prisutnog istorijskog faktora. Posebna pažnja biće posvećena pitanju reafirmacije pravoslavnog etosa u odgovoru na krizu savremenog društva, kao analizi upotrebljivosti pravoslavnog etosa u borbi protiv fanatizma.

Aleksandar Stevanović (1975) je doktorant filozofije. Radi u školi za mašinstvo i umetničke zanate „Tehnoart Beograd“, kao nastavnik filozofije i građanskog vaspitanja. Objavio više prikaza knjiga u časopisima i tekstova u filozofskim zbornicima. Dobitnik nagrade Kreativna škola (2005).