Vladimir Dimitrijević: Iz istorije polemika o pravoslavlju i ratu

Predavanje u okviru ciklusa „Pravoslavlje i rat

Predavanje predstavlja osvrt na polemike koje su vođene oko pitanja pravoslavlja i ratovanja, od misije Svetog Kirila kod Saracena do polemike koju je izazvala knjiga Ivana Iljina o suprotstavljanju zlu silom.

O ciklusu „Pravoslavlje i rat

Centralni etički problem borbe između dobra i zla je trajno otvoreno pitanje, koje u svakom istorijskom trenutku traži autentične odgovore. Živimo u svetu sveopšte duhovne pustoši u kom se neskriveno propagira kult nasilja i otimačkog vlastoljublja, a pred slepom fizičkom silom odbacuje bezmalo svako moralno načelo. Rat danas nije samo sveprisutna činjenica, već i jeziva pretnja kao svetska kataklizma. Za hrišćane problem rata i pitanja o njemu nisu ni novi ni nepoznati, ali su svakako potrebna i savremena preispitivanja, kao i odgovori na neke nove fenomene.

Kao da se ponovo otvara i nameće poznata dilema, koju je još Ivan Iljin dovoljno duboko i argumentovano razrešio: može li čovek koji teži moralnom savršenstvu da se suprotstavlja zlu silom i mačem; s druge strane, može li čovek koji veruje u Boga, koji prihvata Njegov svet i svoje mesto u svetu, da se ne suprotstavlja zlu mačem i silom? U preispitivanju vladajućih ideja u etici rata i mira, postavlja se pitanje kako se u pravoslavlju razrešava suprotnost između neophodnosti ubistva u ratu i apsolutne zabrane ubistva u Bibliji, zatim suštinskog prevladavanja zla i odbrane sveta od zla, odnosno može li se u pravoslavlju naći čvrsto moralno uporište za orijentaciju u savremenom zaraćenom svetu.

Borislav Grozdić, urednik ciklusa