Jovan Babić: Ciklus predavanja iz bioetike

Sreda 16. novembar u 11h  – tema: Abortus
Sreda 23. novembar u 11 h – tema: Nove tehnologije u humanoj reprodukciji

Sreda 30. novembar u 10 h – tema: Smrt

Аbortus je tema od najveće moralne i političke važnosti. Kada je postao dovoljno bezbedan i jeftin, abortus je postao raširena društvena praksa, legitimisana nepravdom koja postoji u biološkoj neravnopravnosti u distribuciji reproduktivne odgovornosti izmedju muškaraca i žena, i dodatnom društvenom neravnopravnošću koja je već postojeću nepravdu učinila nepodnošljivom, proizvodeći, možda samo prividno, opravdanje za postupke koji nisu do kraja definisani. U procesu legitimizacije i legalizacije abortusa veliku ulogu je odigrala neodređenost osnovnih pojmova koji su korišćeni u njegovom opravdanju, pojmova kao što su „život“, „početak“, „osoba“, „telo“, „identitet“, „potencijalnost“, ili „pravo“. Iz ove neodređenosti je nastao glavni moralni problem u vezi sa abortusom – teškoća da se odgovori na pitanje da li je abortus ubistvo ili nije, i ako jeste da li i kada to može da se opravda. Neobičan rezultat ove pojmovne zbrke je bilo svođenje abortusa uglavnom na pitanje o pravu žena da raspolažu svojim telom, kao i radikalno odbacivanje relevancije pojma potencijalnosti.

Tek u poslednje vreme nazire se dublji smisao problema abortusa kao pitanje artikulacije reproduktivnih prava. To će se i direktno videti u drugom predavanju koje će se baviti novim tehnologijama u humanoj reprodukciji. Ovo predavanje će imati dva dela: Prvo, problemi vezani za već uveliko prihvaćenu praksu in vitro fertilizacije (IVF), i transfera embriona i surogacije gestacije koji su rezultat ovladavanja ovom tehnologijom. Drugo, problemi vezani za praksu koja još nije postala realnost ali će možda to uskoro postati, ektogenezu. I kod IVF i kod ektogeneze imaćemo međutim relativno laku moralnu poziciju zbog toga što su obe tehnologije (za razliku od, npr., kloniranja, ili eutanazije) prima facie moralno ispravne; međutim, u oba slučaja suočavamo se sa moralnim problemima, i moja analiza ima za cilj da pokaže da je značajan deo tih problema ili fiktivan ili nespecifičan za ove tehnologije. Ali kao što ćemo videti imaćemo u oba slučaja zanimljive i dalekosežne probleme upravo sa pojmovima kao što su oni sa gornje liste. Pored ostalog, razdvajanje seksa i reprodukcije imaće dalekosežene posledice na artikulaciju života i distribuciju prava i dužnosti u mnogim njegovim delovima.

Smrt,
međutim, nikako nije nova praksa, ali ćemo videti da su naši glavni moralni problemi sa smrću velikim delom zaista novi u onom istom smislu u kome su to problemi povezani sa abortusom ili novim reproduktivnim tehnologijama, ali u izvesnom smislu na obrnut način. Ne samo da je sve skuplje umreti, nego je to i sve teže i bolnije, a i sama definicija smrti je pretrpela radikalnu reviziju bremenitu moralnim i ostalim (pravnim, političkim, ekonomskim) problemima. Pravo na dostojnu smrt se otuda sve više pojavljuje kao važno pitanje. Ali, kao i kod ektogeneze, otkrićemo dublje segmente značenja ovog pojma koji će voditi u potrebu da se uvede i preispita druga strana ovog dela života, a to je dužnost umiranja, jedna dužnost koju čovečanstvo tek treba da artikuliše u svojoj novoj moralnoj fenomelogiji koju proizvodi naše vreme.

Jovan Babić (1951), profesor etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu i gostujući profesor filozofije na Portland State University, SAD. Autor knjiga Kant i Scheler (1986), i Moral i naše vreme (1998, 2. izd. 2005), i brojnih članaka i studija u domaćim i stranim časopisima. Organizator serije konferencija ILECS (International Law and Ethics Conference Series), koja traje od 1997. do danas. Urednik edicije „Primenjena etika“ koju izdaje Službeni glasnik Srbije.