Vesna Pešić: U traganju za srpskom državom – ima li kraja?

Predavanje u okviru ciklusa „Sećanja na rad Instituta“

Cilj ciklusa Sećanja na rad Instituta jeste da predstavi i približi događaje koji su doveli do osnivanja Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, uticali na njegov razvoj, ali i da ih ponovo preispita iz današnje perspektive. Ovakav poduhvat ne treba shvatiti kao puku automemorijsku refleksiju unutar jedne Institucije. Ne samo osnivači, već i brojni drugi istraživači Instituta bili su uticajne i društveno i politički angažovane ličnosti (poput Zorana Đinđića, Vojislava Koštunice, Vesne Pešić, Koste Čavoškog i mnogih drugih), i utoliko razvoj Instituta za filozofiju i društvenu teoriju predstavlja i svojevrsnu sliku istorije naših društveno-političkih prilika.

Vesna Pešić je političarka, borkinja za ljudska prava, antiratna aktivistkinja i sociološkinja. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorirala na Pravnom fakultetu u istom gradu. Bila je profesorka sociologije i viša naučna saradnica u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Tokom profesionalne karijere, objavila je veliki broj članka i monografija. Od sedamdesetih godina dvadestog veka pripada opozicionom peticionaškom pokretu i 1982. bila je zatvarana s grupom disidenata.  Bila je osnivačica je Jugoslovenskog helsinškog komiteta, članica Udruženja za jugoslovensku demokratsku inicijativu, članica Evropskog pokreta u Jugoslaviji. Centar za antiratnu akciju, prvu mirovnu organizaciju u Srbiji osniva 1991. godine. Od 1992. do 1999. bila je i predsednica Građanskog saveza Srbije. Jedna je od vođa Koalicije Zajedno (sa Zoranom Đinđićem i Vukom Draškovićem). Godine 2001-2005. bila je ambasadorka prvo SR Jugoslavije, potom Srbije i Crne Gore u Meksiku. Posle gašenja GSS-a 2007, njegovim priključivanjem Liberalno demokratskoj partiji (LDP), do 2011. bila je predsednica Političkog saveta LDP-a, kada napušta ovu partiju. Bila je i narodna poslanica (1993-1997, 2007-2012).