COST akcija “Koga je briga u Evropi?”

COST akcija “Koga je briga u Evropi?”

Trajanje akcije: 20. 03. 2019. – 19.03. 2023.

Tim Instituta za filozofiju i društvenu teoriju: Adriana Zaharijević, Bojana Radovanović, Gazela Pudar Draško, Jelena Ćeriman, Srđan Prodanović.

 

Osnovni cilj ove akcije je razumevanje odnosa između dobrotvornih organizacija, porodice i države u stvaranju sistema društvenog blagostanja u evropskim zemljama. Analizirajući različite sisteme društvenog blagostanja u istorijskoj perspektivi, kroz trijadni odnos porodica-dobrotvorne organizacije-država, akcija ima potencijal da radikalno promeni dominantnu paradigmu u oblasti studija blagostanja, kao i da doprinese razvoju praktičnih politika kao odgovra na krizu države blagostanja širom Evrope.

Sledeća istraživačka pitanja vode ovu akciju:

  1. Кoji je istorijski doprinos dobrotvornih organizacija razvoju socijalne zaštite u Evropi?
  2. Кoja je uloga porodice u ovom procesu?
  3. Кakav je odnos između različitih političkih režima i sistema društvenog blagostanja?
  4. Na koji način trijadni pristup proširuje i obogaćuje naše razumevanje istorije društvenog blagostanje?
  5. Кako istorija oblikuje i ograničava odgovore na trenutnu krizu blagostanja?

Specifični ciljevi uključuju: 1) Definisanje oblasti istraživanja, uključujući razvoj zajedničke terminologije i kategorija koji omogućavaju poređenja između različitih nacionalnih studija slučajeva; 2) Identifikovanje postojećih istraživanja iz oblasti; 3) Izgradnja veza i uspostabljanje sinergija između nacionalnih i međunarodnih istraživanja u ovoj oblasti; 4) Testiranje i primena predloženog triadnog pristupa društvenom blagostanju u transnacionalnom, nacionalnom i lokalnom kontekstu; 5) Кoordinacija serije publikacija o razvoju društvenog blagostanja kroz triadični odnos; 6) Кoordinacija serije publikacija za studente istorije, društvenih i političkih nauka; 7) Кoordinacija niza okruglih stolova, radionica i konferencija koje uključuju kreatore politika i predstavnike organizacija civilnog društva; 8) Diseminacija rezultata istraživanja široj publici, uključujući kreatore politika, dobrotvorne organizacije.

Za više informacija o akciji: https://www.cost.eu/actions/CA18119/#tabs|Name:overview