Laboratorija za društvenu kritiku okuplja istraživačice i istraživače različitih disciplinarnih zaleđa i teorijskih orijentacija koji izučavaju društvenu kritiku i praktikuju je. Oslonjeni na tradicije angažovane misli od antike do danas, članovi Laboratorije nastoje da izlože konkurentske modele kritike društva, te ispitaju njihovu zasnovanost i domet, značaj, uticaj i učinak.

NAJAVE

Nema događaja

Laboratorija za društvenu kritiku okuplja istraživačice i istraživače različitih disciplinarnih zaleđa i teorijskih orijentacija koji izučavaju društvenu kritiku i praktikuju je. Oslonjeni na tradicije angažovane misli od antike do danas, članovi Laboratorije nastoje da izlože konkurentske modele kritike društva, te ispitaju njihovu zasnovanost i domet, značaj, uticaj i učinak. U svojim istraživanjima članovi Laboratorije analiziraju svetske i domaće egzemplare društvene kritike koji obeležavaju današnji javni prostor, međusobno suočavaju njihove doprinose i nastoje da formulišu unapređene modalitete kritike društva, kako u pogledu utemeljenosti argumentacije tako i u pogledu izvanteorijskih posledica.

Objavljivanje naučnih publikacija posvećenih promišljanju i praktikovanju društvene kritike.
Laboratorija organizuje redovne čitalačke radionice za akademsku i širu javnost posvećene ključnim tekstovima koji predstavljaju različite pravce konceptualizovanja i praktikovanja kritike.
Istraživanje konceptualnog i empirijskog međuprožimanja društvene kritike i angažmana, još jednog pojma koji izoštrava, odnosno usložnjava, naše razumevanje modaliteta odnosa između teorijske refleksije o društvenoj stvarnosti i praktičnih iskoraka u pravcu njenog preoblikovanja

Ivković, Marjan i Željko Radinković (ur.). Priručnik kiritke. Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju

DEŠAVANJA

NAJAVE

Nema događaja
O LABU

Laboratorija za društvenu kritiku okuplja istraživačice i istraživače različitih disciplinarnih zaleđa i teorijskih orijentacija koji izučavaju društvenu kritiku i praktikuju je. Oslonjeni na tradicije angažovane misli od antike do danas, članovi Laboratorije nastoje da izlože konkurentske modele kritike društva, te ispitaju njihovu zasnovanost i domet, značaj, uticaj i učinak. U svojim istraživanjima članovi Laboratorije analiziraju svetske i domaće egzemplare društvene kritike koji obeležavaju današnji javni prostor, međusobno suočavaju njihove doprinose i nastoje da formulišu unapređene modalitete kritike društva, kako u pogledu utemeljenosti argumentacije tako i u pogledu izvanteorijskih posledica.

AKTIVNOSTI

Objavljivanje naučnih publikacija posvećenih promišljanju i praktikovanju društvene kritike.
Laboratorija organizuje redovne čitalačke radionice za akademsku i širu javnost posvećene ključnim tekstovima koji predstavljaju različite pravce konceptualizovanja i praktikovanja kritike.
Istraživanje konceptualnog i empirijskog međuprožimanja društvene kritike i angažmana, još jednog pojma koji izoštrava, odnosno usložnjava, naše razumevanje modaliteta odnosa između teorijske refleksije o društvenoj stvarnosti i praktičnih iskoraka u pravcu njenog preoblikovanja

ČLANOVI
PUBLIKACIJE

Ivković, Marjan i Željko Radinković (ur.). Priručnik kiritke. Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju

JAVNI ANGAŽMAN
VIDEO