Damir Čičić Da li propust može da bude direktna manifestacija slobode volje?

Vrlo često, propusti koji manifestuju našu slobodu volje i za koje smo, zahvaljujući tome, odgovorni posledica su, čini se, naših odluka da nešto ne uradimo. Medjutim, da li svaki propust kojim ispoljavamo slobodu volje nužno proističe iz neke naše odluke? Drugim rečima, da li je moguće manifestovati slobodu volje u propustima direktno, tj. bez donošenja odluka ili činjenja nekog drugog tipa? U fokusu ovog izlaganja biće jedan Zimermanov (Michael J. Zimmerman)
argument za tvrdnju da takvo manifestovanje slobode volje nije moguće. Biće razmatrani neki od prigovora koji su upućeni ovom argumentu i neki koji bi mu mogli biti upućeni, i ponudjeni argumenti za tezu da Zimermanov zaključak nije moguće izbeći ako slobodu volje shvatimo na tradicionalan kao neku vrstu moći koju poseduju ličnosti.

Damir Čičić je trenutno nezavisni istraživač koji se bavi problemima vezanim za slobodu volje, naročito odnosom slobode volje i determinizma, i odnosom slobode volje i racionalnosti. Doktorirao je filozofiju na Centralno Evropskom Univerzitetu u Budimpešti i bio na stručnom usavršavanju na univerzitetu Južna Kalifornija u Los Andjelesu. Predavao je filozofiju na univerzitetu Univates u Brazilu i bio asistent u nastavi na Corvinus univerzitetu u Budimpešti.