Danilo Vuković: Građansko društvo, odgovorna vlast i vladavina prava: o efektima građanskog aktivizma na primerima Kambodže i Srbije

Na predavanju će biti predstavljeni rezultati istraživanja o građanskom aktivizmu usmerenom na uspostavljanje odgovorne vlasti koja su sprovedena u Kambodži i Srbiji tokom 2014. i 2015. godine.

Početna tačka analize je teza da je odgovornost vlasti (government accountability) važan pokazatelj kvaliteta demokratije i vladavine prava. Vlast je odgovorna i „polaže račune“ građanima na izborima, ali i građansko društvo može kontinuirano da prati rad vlasti i zahteva poštovanje zakona. To čini odgovornost prema društvu (social accountability) za koju se pretpostavlja da jača demokratiju i vladavinu prava.

Zato građanski aktivisti širom sveta sprovode aktivnosti kojima prate i ocenjuju rad vlade, identifikuju zloupotrebe i zahtevaju odgovornost nosilaca vlasti. Na predavanju će biti izložena analiza građanskog aktivizma u Srbiji i Kambodži koji je usmeren na jačanje odgovornosti vlasti i vladavine prava i procenjeni njegovi efekti.

Danilo Vuković je docent na Pravnom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je filozofiju, magistrirao sociologiju, a doktorirao na Pravnom fakultetu. Tokom 2014. i 2015. godine bio je nosilac stipendije Londonske škole za ekonomiju i političke nauke i Azijske fondacije za istraživanje društvene odgovornosti u Kambodži. Autor je studije Kako nastaju zakoni u savremenoj Srbiji: Uloga društvenih interesa i institucija u zakonodavnom procesu, a objavljuje u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima.