Davide Tarizzo Political Grammars: The Unconscious Foundations of Modern Democracy

Borba između „suverenista“ i „globalista“ u Evropi i drugim delovima sveta ponovo je otvorila debatu koja se nalazi u samim osnovama modernog demokratskog društva. Da li moramo biti „narod“, populus, da bi zajedno živeli u miru. I šta je populus? Da li je to uvek „nacija“? Ako je tako, kako definisati nacionalnost? Možemo li se ograničiti na to da kažemo da je „nacija“ grupa ljudi koja deli neke kulturne, religiozne ili jezičke osobine? Međutim, onda se postavlja pitanje šta je razlog za to što nije uvek slučaj da zajednice sa jakim – kulturnim, religioznim ili jezičkim – identitetom zadobijaju političku subjektivnost i transformišu se u političke aktere?

Davide Tarizzo je italijanski filozof koji predaje na Univerzitetu u Salernu (Università degli Studi di Salerno). Bivši student filozofa Djani Vatima (Gianni Vattimo) i Žaka Deride (Jacques Derrida), predavao je i na nekoliko univerziteta u Evropi, Južnoj i Severnoj Americi. Poslednjih nekoliko godina posebno se bavio psihoanalizom (Frojd i Lakan), francuskom teorijom, političkom teorijom i biopolitikom. Osim toga, urednik je italijanskih prevoda savremenih filozofa poput Hane Arent (Hannah Arendt), Žila Deleza (Gilles Deleuze), Stenli Kavela (Stanley Cavell), Žan Lik Nansija (Jean-Luc Nancy), Alan Badijua (Alain Badiou) i Ernesta Laklaua (Ernesto Laclau). Neke od njegovih knjiga su: Introduzione a Lacan (2003), Il pensiero libero. La filosofia francese dopo lo strutturalismo (2003), Giochi di potere. Sulla paranoia politica (2007) La vita, un’invenzione recente (2010; prevedeno na engleski jezik Life, a Modern Invention, Minnesota University Press, 2017). Trenutno radi na dve nove knjige. Prva, pod radnim nazivom The Biopolitical Order: Science and Society in the Age of Optimization, ima za cilj da promoviše nove pristupe u studijama biopolitike. Druga, pod nazivom Political Grammars: The Unconscious Foundations of Modern Democracy, fokusira se na pitanja nacija i nacionalizma.