Davor Džalto: Da li je moguć „pravedan rat“? (Ne)pravoslavna „teologija rata“

Doktrina “pravednog rata” zauzima značajno mesto u istoriji hrišćanske političke filozofije uopšte, pa tako i pravoslavne političke teologije. Hrišćanska teologija se često upotrebljava kao konceptualni aparat za racionalizaciju i opravdanje rata, uključujući i imperijalne ratove. Logika tih racionalizacija pruža uvid u neke od osnovnih pretpostavkih ovakvih političkih teologija. Predavanje će biti fokusirano na pojedine savremene pravoslavne “teologije rata” koje pokušavaju da osmisle rat u kontekstu pravoslavne teologije, kao i na mogućnosti dekonstrukcije ovakvih ideoloških narativa iz perspektive pravoslavne antropologije i ontologije.

Davor Džalto je naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorirao je na Univerzitetu u Frajburgu (Nemačka). Kao autor i priređivač objavio je devet knjiga, autor je preko šezdeset naučnih radova, eseja i kritika iz oblasti istorije i teorije umetnosti, teologije, filozofije religije i kulturologije. Predavao je na više evropskih i američkih univerziteta. U sferi vizuelnih umetnosti aktivan je u medijima slikarstva, instalacija i intervencija u prostoru. Radove je izlagao na većem broju samostalnih i kolektivnih izložbi.