Davor Džalto, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Hrišćanstvo i izazovi savremenog sveta
Parohijski dom Hrama Svetog Save u Beogradu, ponedeljak 19. 10. 2015. u 19 časova.

Predavanje će biti usmereno na određenje i analizu nekih od najznačajnijih društveno-političkih izazova savremenog doba, kao i na pitanje na koji način je moguće na te izazove odgovoriti iz hrišćanske i, specifično, pravoslavne hrišćanske perspektive.

Pažnja će takođe biti posvećena pitanju religiozno motivisanog nasilja, ektremizma, izbegličke krize u Evropi, kao i analizi logike savremenog (korporativnog) kapitalizma i njegovih efekata.

O Davoru Džaltu