Deana Jovanović: O rodu, subjektivitetima i iskustvima: politike različitosti i feministička solidarnost nakon sukoba u bivšoj Jugoslaviji

Deana Jovanović je doktorantkinja na odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i radi kao istraživačica-pripravnica na Institutu za Filozofiju i društvenu teoriju. M.Phil diplomu (sa počastima) iz rodnih studija stekla je na univerzitetu u Utrehtu (Holandija) i Univerzitetu u Halu (Velika Britanija). Diplomirala je na odeljenju za etnologiju i antropologiju u Beogradu.