Debata „Antifašizam danas“

Debata „Antifašizam danas“ predstavlja četvrti po redu događaj u okviru tematskog ciklusa „Ka novom (anti)fašizmu“. Debata će se održati u četvrtak, 23. marta u 18 časova u prostorijama Studentskog kulturnog centra „Fabrika (Bulevar Despota Stefana 5) u Novom Sadu, u organizaciji Regionalnog naučnog centra Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

U okviru debate, biće pokrivena različita pitanja povodom konceptualizacije različitih antifašizama: građanski antifašizam i njegova kritika, reintrepretacije antifašizma na Balkanu, te pitanje desnog populizma i antifašizma danas.

Učesnici :

Dubravka Stojanović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)
Nikola Vukobratović (urednik Le Monde Diplomatique, Bilten.org)
Luka Matić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Srđan Šušnjica (Filozofski fakultet, Univerzitet u Zenici)

Moderator: Aleksandar Matković

Debata je deo tematskog ciklusa „Ka novom (anti)fašizmu“ koji propituje različita nasleđa teorijskog suočavanja sa fašizmom: problematiku dijagnoze fašizma, različite dimenzije antifašizma, nasleđe jugoslovenskog antifašizma, pitanja istorijskog revizionizma, odnos fašizma i kapitalizma te njegove političko-teorijske pretpostavke. Ciklus se održava u prostorijama Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu u trajanju od 7 meseci, tokom kojih će se jednom mesečno održavati po jedno predavanje, debata odnosno seminar. Sav sadržaj je otvoren za širu javnost, a publika je pozvana da aktivno učestvuje u diskusijama.