Debata „Dijagnostika fašizma“

Debata „Dijagnostika fašizma“, koja će se održati u četvrtak, 22. decembra u 19 časova u prostorijama Studentskog kulturnog centra „Fabrika“ (Bulevar Despota Stefana 5) u Novom Sadu pokriva različita pitanja povodom konceptualizacije razvoja fašizma: fašizam kao preventivna kontrarevolucija i njegova veza sa postliberalnim kapitalizmom, te odnos fašizma i antikapitalizma.

Učesnici:
Alpar Lošonc (Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu)
Maja Solar (Kolektiv Gerusija)
Dragan Nikčević (Inštitut za delavske študije, Ljubljana)
Moderator:
Aleksandar Matković (Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju)

Debata je deo tematskog ciklusa „Ka novom (anti)fašizmu“ koji propituje različita nasleđa teorijskog suočavanja sa fašizmom: problematiku dijagnoze fašizma, različite dimenzije antifašizma, nasleđe jugoslovenskog antifašizma, pitanja istorijskog revizionizma, odnos fašizma i kapitalizma te njegove političko-teorijske pretpostavke. Ciklus se održava u prostorijama Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu u trajanju od 7 meseci, tokom kojih se jednom mesečno održava po jedno predavanje, debata odnosno seminar. Sav sadržaj je otvoren za širu javnost, a publika je pozvana da aktivno učestvuje u diskusijama.