Dekonstrukcija na delu: Filozofsko nasleđe Milorada Belančića

U organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Trećeg programa Radio Beograda, petog decembra 2018, počevši od deset sati, u prostorijama Instituta (Kraljice Natalije 45, črtvrti sprat) održaće se filozofski skup posvećen idejama i delu Milorada Belančića.

Milorad Belančić, jedan od najplodnijih domaćih filozofa, francuski đak i dugogodišnji urednik Trećeg programa Radio Beograda, u svojih je dvadesetak knjiga ostavio svedočanstvo delotvorne filozofske dekonstrukcije, hvatajući se u koštac sa filozofskom tradicijom, savremenim filozofskim problemima, ali i aktuelnom političkom situacijom. Sedamdesetih godina prošloga veka Belančić boravi u Francuskoj gde sluša predavanja, pre svih, Vladimira Jankeleviča i Pola Rikera. Po povratku u zemlju najpre se, na Jankelevičevom i Rikerovom tragu, poduhvata fenomenoloških motiva (objavljuje svoju najakademskiju knjigu Isto i sasvim drugo, 1983, kao i Strategije tumačenja, 1991), da bi se, nedugo potom, naporedo s raspadom Jugoslavije, okrenuo poststrukturalističkoj dekonstrukciji (deridijanske provenijencije) i ostao, možda, njenim najdoslednijim nosiocem na ovom jeziku. Knjigom Nulta tačka ideologije (1989) jasno se pozicionira na javnoj sceni kao protivnik svakog autoritarnog poduhvata, a Postmodernistička zebnja (1994) svojevrsna je objava nove filozofske perspektive koje će se, uz neprestana problematizovanja upravo sopstvene pozicije, držati sve do 2017. godine. U građanskom smislu, dakle, Milorad Belančić nikada nije stao na stranu neslobode, dok se u svom filozofskom delu, dosledno, zalagao za višeperspektivnost, za onu vrstu priznate razlike bez koje sloboda, naprosto, ostaje prazan pojam. Utoliko se Belančić pokazao kao jedan od upornijih i žešćih polemičara na ovim prostorima, o čemu naročito svedoče knjige Polemologike (2008), Filozof ne sme da ide u Sirakuzu (2010) i Mi pa mi (2014).

Skup je posvećen problematizovanju Belančićevih ideja i ispitivanju njihove nosivosti. Nasuprot komemorativnom tonu koji delo otprema u bolju prošlost, ili ga zaveštava neizvesnoj budućnosti, Belančić je svoju energiju usmeravao na sadašnjost verujući, zajedno s jednim od svojih velikih filozofskih protivnika, Hegelom, da je filozofija svoje vreme zahvaćeno pojmom. Upravo je takvom neprestanom (i nedovršivom) radu dekonstrukcije u sadašnjosti i na sadašnjosti Belančić posvetio gotovo svu svoju filozofsku energiju: rušenju idola, razgrađivanju opasnih konstrukcija i građenju, istim filozofskim materijalom, zdanja koja ne obećavaju sreću, već otvaraju prostore slobode.

Planirani učesnici: Petar Bojanić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu), Jovan Čekić (Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum), Novica Milić (Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum), Latinka Perović (istoričarka), Branko Romčević (Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu), Obrad Savić (Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum), Adriana Zaharijević (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu), Aleksandar Zistakis (University of Athens, Greece)

Moderatori: Ivan Milenković (Treći program Radio Beograda), Predrag Krstić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju)