Demokratija, identitet, evropske integracije

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
Demokratija, identitet, evropske integracije

Demokratija, identitet, evropske integracije su ključni pojmovi kada je u pitanju budućnost stanovništva evropskog kontinenta. Demokratija je fundamentalan koncept iz više razloga. Prvo, svi politički režimi Evrope su demokratije. Dobro funkcionisanje demokratskih institucija je neophodno kako bi proces donošenja političkih odluka koji obuhvata probleme kao što su društvena pravda i ekonomska efikasnost, bio legitiman. Drugo, demokratija sama po sebi predstavlja izvesnu vrednost. Treće, važno je istražiti da li demokratski način odlučivanja (za razliku o elitističkog ekspertizma) doprinosi najkvalitetnijem rešavanju problema u političkim zajednicama. Četvrto, demokratska participacija doprinosi stvaranju zajedničkog političkog identiteta stanovništva. Ovo poslednje je od posebne važnosti u multinacionalnim državama kao i u regionalnim savezima država kao što je EU.

Pitanje identiteta je povezano sa problemom demokratije. Određena mera zajedničkog identiteta je potrebna kako bi se stvorilo zajedničko angažovanje stanovništva u političkom procesu donošenja odluka kao i u procesu poštovanja tih odluka. S druge strane, relevantno pitanje je i koliko demokratske odluke moraju da poštuju različite identitete, u smislu izuzimanja pojedinih identiteta iz zakonskih odluka.

Kako trenutno stvari stoje, EU (u svom sadašnjem i u svom budućem proširenom obliku) jeste i biće zajednički okvir za političke procese evropskih država i evropske populacije. Važno pitanje je kako EU učiniti demokratskijom što je povezano sa stvaranjem zajedničkog evropskog identiteta, kao i ojačavanjem zajedničkog osećaja solidarnosti. Demokratizacija EU predstavlja zajednički okvir koji poštuje različite specifične identitete.  

Organizatori konferencije su Elvio Baccarini (Sveučilište u Rijeci), Petar Bojanić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd) i Milica Trifunović (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd).

Jezik konferencije je engleski, a govornici su prof. Elvio Baccarini (Sveučilište u Rijeci), Emanuela Cava (Università di Pavia), Chadran Kukathas (LSE), Johnatan Wolff (UCL), David Owen (University of Southhempton), Fabienne Peter (University of Warwick), Miriam Ronzoni (TU Darmstadt), Ivan Mladenović (Univerzitet u Beogradu), Enes Kulenović (Sveučilište u Zagrebu),  Nebojša Zelič (Sveučilište u Rijeci),  Michal Sladeček (University of Belgrade).

Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju
Fakultet za humanističke i društvene nauke Sveučilišta u Rijeci

Program

Dan 1. / Day 1.

8. Mart  / March 8th

09.30 Otvaranje konferencije / Opening

Pozdravni govori / Welcoming speeches:

Petar Bojanić (Direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd / Director of the Institute of Philosophy and Social Theory, Belgrade)

Elvio Baccarini (Redovni profesor filozofije na Sveučilištu u Rijeci / Professor at the University of Rijeka / Faculty of Humanities and Social Science)

Milica Trifunović (Istraživač pri Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd / Researcher at the Institute of Philosophy and Social Theory, Belgrade)

Moderator Jovan Babić

09.45-10.45 Chandran Kukathas (London School of Economics), “Antipolis”

10.45-11.45 Ivan Mladenović (University of Belgrade), “On the Priority of (Deliberative) Democracy”

11.45-12.00 Kafe pauza / Coffee break

Moderator Milica Trifunović

12.00-13.00 Emanuela Ceva (University of Pavia), “Toleration, Respect, and the Cultural Defense”

13.00-15.00 Ručak / Lunch

15.00-16.00 Michal Sladeček (University of Belgrade), “The European Memory and Identity as Reconciliation with the Past”

Moderator Nebojša Zelič

16.00-17.00 Fabienne Peter (University of Warwick), “Epistemic Circumstances of Democracy”

17.00-17.15 Kafe pauza / Coffee break

17.15-18.15 Snježana Prijić-Samaržija (University of Rijeka), “Epistemology and Democracy. Epistemological Benefits of Democratic Procedures”

 

Dan 2. / Day 2.

9. Mart / March 9th

Symposium on J. Wolff’s Ethics and Public Policy. A Philosophical Inquiry

Moderator Aleksandar Fatić

09.30-10.30 Jonathan Wolff (University College, London), “Précis to Ethics and Public Policy.  A Philosophical Inquiry”

10.30-11.30 Enes Kulenović (University of Zagreb), “Political Philosophy and Public Policy: Six Models”

11.30-11.45 Kafe pauza / Coffee break

Moderator Snježana Prijić-Samaržija

11.45-12.45 Nebojša Zelič (University of Rijeka), “The Role of Ideal Theory in Public Policy Making”

12.45-13.45 Elvio Baccarini (University of Rijeka), “Ethics and Public Policy. The Role of Public Reason”

13.45-15.45 Ručak / Lunch

Moderator Ivan Mladenović

15.45-16.45 David Owen (University of Southampton), “Demos problems in the European Union”

16.45-17.45 Miriam Ronzoni (Technical University of Darmstadt), “Republicanism, Democracy, and the European Union”

17.45-18.00 Kafe pauza / Coffee break

18.00-19.00 Opšta diskusija / General discussion