Demokratizacija odozdo – komparativna studija društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji

Kada govorimo o krizi demokratije i zarobljenoj državi u jugistočnoj Evropi, najčešće se pominju: endemska korupcija, partokratija, fenomen zarobljenih institucija, kontrola medija, te paraliza parlamentarizma.

Međutim, paralelno s ovim trendom – svakako u velikoj meri i kao odgovor na njega – svedočimo i nastajanju novih političkih organizovanja odozdo: protestnih i drugih samoorganizovanih građanskih inicijativa koje kritikuju rastući autoritarizam i nepoštovanje demokratskih procedura. Predstavljamo rezultate komparativnog istraživanja – prvog sistematskog pokušaja da se dva snažna talasa građanskog aktivizma i angažovanosti iznesu na svetlost dana.

Zahvaljujući podršci Balkanskog fonda za demokratiju i regionalne kancelarije FES SOE, nudimo doprinos razumevanju nastanka, funkcionisanja i izazova društvenih pokreta u dve paradigmatične države u regionu.

Projekt je uključio zavidan broj akademskih predstavnika, čiji se napori da teoriju pokreta približe teoriji institucija nastavljaju kroz trogodišni projekt Aktivno građanstvo: promocija i unapređenje inovativnih demokratskih praksi na Zapadnom Balkanu, podržanim od strane Erasmus+ programa Evropske unije.

Studiju na srpskom jeziku možete preuzeti OVDE.

Sažetak studije na engleskom jeziku možete preuzeti OVDE.