DigiLab: Laboratorija za digitalno društvo je mesto stimulativnih ideja i interdisciplinarnih istraživanja gde humanistika susreće društvene nauke i informacione tehnologije. Naš tim istražuje različite društveno-tehnološke fenomene i bavi se ključnim pitanjima i izazovima savremenog društva i tehnološki posredovanog sveta u kom živimo.

DigiLab okuplja naučnike iz različitih oblasti kao što su socijalna psihologija i sociologija, filozofija tehnologije i posthumanizam, kritička teorija, digitalne humanističke nauke, teorija umetnosti i studije novih medija i komunikacija. Kroz spoj disciplina i perspektiva, bavimo se uticajem informacionih i komunikacionih tehnologija na društvene i kulturalne prakse i kritički ispitujemo načine na koje procesi sveprisutne digitalizacije utiču na i transformišu sve aspekte života na individualnom i kolektivnom nivou.

Laboratorija deluje po principima otvorene nauke. Baze podataka koje koristimo za pisanje naučnih publikacija dostupne su istraživačima iz celog sveta. Sva istraživanja sprovodimo u skladu sa evropskim standardima o zaštiti podataka i etičkim kodeksom Univerziteta u Beogradu.

 

Teme istraživanja

 

 • digitalna psihometrija / primena veštačke inteligencije na podatke sa društvenih mreža /nauka o podacima / veliki podaci / istraživanje podataka
 • društvene dinamike digitalnog prostora / eho komore / zavisnost od društvenih mreža / digitalni jaz / digitalni rad / onlajn obrazovanje /društveni mediji / otvoreni kod i copyleftpokreti
 • politike informacionog doba / digitalni građani / privatnost / digitalni nadzor / aktivizam / građanska neposlušnost / sloboda medija /sloboda govora / demokratski procesi / digitalno upravljanje
 • etika veštačke inteligencije (VI) / kulturalne i društvene implikacije VI / uticaj VI na vrednosne sisteme i donošenje odluka u formiranju društvenih politika
 • relacije ljudskog i ne-ljudskog / veštački život (A-Life) / tehno-utopijanizam
 • telo, identitet, agentnost i kognicija u digitalno posredovanim interakcijama i virtuelnim okruženjima
 • novomedijska umetnost i kultura / umetničko-naučna saradnja / digitalizacija i institucije kulture / kulturno nasleđe
 • Organizovanje godišnjeg međunarodnog skupa Samit o digitalnom društvu (Digital Society Summit) koji okuplja naučnike, tehnološke stručnjake, poslovne lidere, kreatore politike, umetnike i radnike u kulturi da zajedno diskutuju o temama koje oblikuju digitalno društvo u kojem živimo. Skup čine tri celine: naučna konferencija Digitalno društvo sada (Digital Society Now), panel sesije Razgovori o digitalnom društvu (Digital Society Talks) i Ekspo digitalno društvo (Digital Society Expo);
 • Organizovanje predavanja, seminara, okruglih stolova i drugih javnih događaja koji se tiču različitih aspekata uticaja savremenih tehnologija na društvo;
 • Predstavljanje rezultata istraživanja u relevantnim naučnim publikacijama, kao i na naučnim konferencijama, seminarima, radionicama i javnim skupovima;
 • Uspostavljanje i jačanje međunarodnih partnerstava i širenje mreže saradnika kroz naučne projekte.

Koordinatorka:

Sekretarka:

Članovi:

Nećak Mirjana

Spoljni saradnici:
Walid Al-Saqaf (Södertörn University)
Smiljana Antonijević (Illinois Institute of Technology)
Nina Khamsy (Geneva Graduate Institute)
Milos Agatonović (Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija)
Masa Seničić (Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu)
Marija Tavčar (Fakultet savremenih umetnosti)
Hans-Georg Moeller (University of Macau)
Biljana Mitrović (Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu)
Bianca Ferrazza (Université Libre de Bruxelles)
Agariadne Dwinggo Samala (Universitas Negeri Padang)