Mile Savić

Rođen 1957. godine u Čelopeku kod Zvornika. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zvorniku. Diplomirao je, magistrirao (1991) i doktorirao (1995) filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Do 1995. radio je kao profesor filozofije u Malom Zvorniku. Od 1995. do 2003. radio je u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Od 2001. do 2003. bio je direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, kao i glavni i odgovorni urednik časopisa Filozofija i društvo. Od 2003. radio je kao redovni profesor Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2012. je bio dekan Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Bio je predsednik Srpskog filozofskog društva i predsednik Saveta Kruševačke filozofsko-književne škole. Bio je član Saveta Filozofske škole Felix Romuliana u Zaječaru, i član žirija Drugog programa radio Beograda za knjigu godine iz oblasti estetike, teorije umetnosti i filozofije. Bio je državni sekretar u Ministarstvu nauke i savetnik predsednika Vlade Vojislava Koštunice.

Preminuo je u Beogradu 5. januara 2015.

Knjige: Bitak i razumevanje: hermeneutika i ontologija u delu Martina Hajdegera do "Obrta", 1993; Izazov marginalnog: dometi kritike logocentrizma u sporu Moderna-Postmoderna, 1996; Vanredno stanje, 1999; Politika filozofskog diskursa: praktične implikacije postmoderne filozofije, 2004; Filozofija za IV razred gimnazije i stručnih škola (zajedno sa Vladimirom Cvetkovićem i Nenadom Cekićem, više izdanja.

  Prilozi za bibliografiju prof. dr Mileta Savića (1957–2015)