Direktor

Institut za filozofiju i društvenu teoriju osnovali su i u njemu radili teoretičari i praktičari koji su pre svega umeli da zajedno rade i da grade jednu sasvim novu, specifičnu „kontrainstituciju“. Istovremeno su se aktivno povezivali s drugima, sa udruženjima i partijama, drugim institutima i institucijama, a ponekad su obavljali i funkcionerske, savetničke i druge državne poslove.

Ideje i razvoj sasvim različitih filozofa i sociologa (M. Životić, M. Marković, Lj. Tadić, Z. Golubović, N. Popov, S. Stojanović, V. Pešić, Z. Ðindjić, V. Koštunica, D. Mićunović, K. Čavoški, B. Jaksić, S. Gredelj, T. Inđić, M. Savić…) karakterisala je akcija, javni zajednički rad ali, takođe, istraživanje i tumačenje tog rada. Angažovanje, teorija i studije o socijalnoj akciji i angažovanosti jesu budućnost i naš zadatak. Angažovati se zajedno, zajedno istraživati angažovanost jeste, zapravo, izlaziti u susret drugima, obavezivati se pred drugima i druge obavezati na rad; u jednakoj meri zalaganje i izlaganje (francuska reč gage je zalog, jemstvo) da nas drugi prihvati i prizna, da bismo bili istinska hipoteka društva.

Petar Bojanić, direktor Instituta