Gazela Pudar Draško (1982) je viša naučna saradnica i direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

Aktivna je u oblasti istraživanja praktičnih politika i aktivnostima civilnog sektora u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Trenutno je angažovana kao istraživačica na projektu „Kulture odbacivanja u Evropi“ finansiranom od Folksvagen fondacije i Horizonti 2020 projektu „Prosvećeno poverenje: ispitivanje poverenja i nepoverenja u upravljanje društvom – uslovi, efekti i poboljšanja.

Članica je Izvršnog odbora Instituta za demokratski angažman jugoistočne Evrope i Koordinacionog odbora Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti.

Primarno polje interesovanja joj je politička sociologija, posebno istraživanje društvene angažovanosti. Piše o intelektualnom angažmanu, društvenim pokretima i rodu.

director@ifdt.bg.ac.rs

PRETHODNI DIREKTORI INSTITUTA

(v.d. 2011 – 2019)

Vidi detalje

(v.d. 2003 – 2004, 2004 – 2010)

Vidi detalje

(v.d. 2000 – 2003)

Vidi detalje

(v.d. 1991 – 1995)

Vidi detalje

(v.d. 1995 – 2000)

Vidi detalje

(v.d. 1988 – 1990, 1990 – 1991)

Vidi detalje

(v.d. 1982 – 1984, 1984 – 1988)

Vidi detalje

(v.d. 1981 – 1982)

Vidi detalje