Dmitrij Uzlaner: Slučaj «Pusi rajot» i osobenosti ruskog postsekularizma

Slučaj «Pusi rajot» (Pussy Riot) postao je glavni religijski, ako ne i društveno-politički događaj u Rusiji u 2012. godini. Autor će na osnovu analize materijala koji se odnosi na navedeni slučaj i diskusija koje su potom usledile, pokušati da pokaže specifičnosti ruskog iskustva desekularizacije i prelaza prema novoj situaciji postsekularizma. Posebna pažnja će biti posvećena osporavanjima koja karakterišu postsekularnu situaciju, kao i problematizaciji granice koja deli sferu religioznog/sakralnog od svetovnog/profanog. Kroz prizmu suđenja učesnicama «pank molebana», biće razmotreni postsekularni hibridi nastali kao rezultat desekularizacije, u kojima su čudnovato isprepleteni religijski i svetovni elementi. Naročita pažnja će biti posvećena tezi o nelinearnosti pomenutih procesa i ključnoj ulozi koju u njima igraju tzv. «aktivisti desekularizacije», od kojih svaki ima sopstveni normativni izraz postsekularizma.

Dmitrij Uzlaner je rođen u Moskvi, gde je 2006. godine završio Filozofski fakultet Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, diplomiravši najvišim ocenama na katedri za filozofiju religije i religiologije. Iste godine je upisao poslediplomske studije i 2009. godine postao kandidat nauka (PhD), odbranivši tezu sa temom koja se odnosila na proučavanje teorijskih problema vezanih za proces sekularizacije. U njoj je autor sproveo filozofsku analizu teorija sekualizacije nastalih tokom XX veka. Osnovni naučni interes je upravljen prema proučavanju «postsekularnog». Autor se bavi normativnom i deskriptivnom analizom postsekularnog sveta, društva, grada. Takođe, autorovo interesovanje je usmereno i prema problemu «postsekularne filozofije», pod kojom se podrazumevaju pokušaji da se ide dalje od sekularnog razuma, preduzeti u nekim savremenim filozofskim i teološkim pravcima. Dmitrij Uzlaner je glavni i odgovorni urednik recentnog naučnog časopisa «Država, religija i crkva u Rusiji i inostranstvu», koji na ruskom jeziku izdaje Ruska akademija privrede i državne administracije pri Službi predsednika Ruske Federacije (RANHiGS). Pored toga, autor je i docent na katedri za državno-crkvene odnose u RANHiGS.