Godišnji ciklus predavanja 2017/18.

Godišnji ciklus predavanja Instituta za filozofiju i društvenu teoriju realizuje se u saradnji sa CELAP-om i Centrom za napredne studije Svučilišta u Rijeci, s namerom da se s teoretičarima i teoretičarkama iz različitih delova sveta kritički promišljaju akutni društveni problemi. Godišnji ciklus predavanja 2017/2018. biće posvećen pitanju nasilja i kritike. Može li se tvrditi da je nasilje postalo konstitutivno za savremeni svet? Da li je prema nasilju uopšte moguće odnositi se kritički – i šta bi takav stav podrazumevao – ili je realnije pomiriti se s neophodnošću njegovog prisustva i, u skladu s tim, raditi na njegovoj ekonomizaciji? Da li je moguće zalagati se za potpuno odsustvo nasilja? Odustane li se od radikalnog zahteva za nenasiljem, može li se dosledno braniti pristanak na određene forme nasilja? Kako se kritički odnositi prema onim oblicima institucionalnog nasilja koji nas istovremeno štite i koji nam, makar potencijalno, ukidaju zaštitu ili slobodu? Da li postoje prostori, institucije i odnosi koji su lišeni nasilja, i na kojim se osnovama oni grade? Kakva nam je kritika nasilja neophodna u današnjem vremenu koje svojim angažmanom želimo da oblikujemo?

Godišnji ciklus predavanja Instituta za filozofiju i društvenu teoriju okončaće se dodelom Nagrade za kritičko-teorijski angažman.

 

Jesenji semestar 2017.

Gaetano Chiurazzi (Univerzitet u Torinu), 17.10. 
Kritika kao mikrofizika slobode: dispozicija s one strane dispozitiva

 Luca Illetterati (Univerzitet u Padovi), 19.10. 
Subjektivost i nasilje kod Hegela

Zdravko Kobe (Univerzitet u Ljubljani), 19.10.
Nasilje pojma kod Hegela

Manuela Bojadžijev (Univerzitet Leuphana Lineburg, i Berlinski Institut za istraživanje integracije i migracija pri Univerzitetu Humbolt Berlin), 19.12.
Da li je (neo)rasizam oblik nasilja iz prošlosti?

 Sanja Milutinović-Bojanić (Univerzitet u Rijeci), 20.12.
Retorike emancipacije vs. retorike mizoginije

 

Prolećni semestar 2018.

Predrag Krstić (IFDT), 14.3.
O nasilju kritike

Vladimir Safatle (Univerzitet u Sao Paulu), 9.4.
Drugačiji kratos za demos: o nasilju i demokratiji

Petar Bojanić (IFDT), 11.4.
O urgentnoj akciji

Mark Devenney (Univerzitet u Brajtonu), 2.5.
Božansko nasilje, nedolično i demokratija: između Benjamina i Batler

Adriana Zaharijević (IFDT), 9.5.
Zenica oka: nasilni kadrovi i kritička zanemelost

Judith Butler (Univerzitet Berkli), 19.6.
Tumačiti nenasilje