Anja Vujović, Sara Nikolić Saživljavanje zajedničkog – senzorni pristupi prostornim zajedničkim dobrima

Cilj ovog predavanja je da ukaže na važnost iskustava – čula, sećanja i življenih svetova – u proizvodnji društvenog prostora. U okviru predavanja biće uzeta u razmatranje dva urbana fenomena koja proširuju teorijske domete koncepta prostornih zajedničkih dobara – zajednički prostori unutar velikih stambenih naselja i skvotirani prostori. U biti različiti – inkluzivni, zajednički, spoljašnji prostori nasuprot opreznoj zatvorenosti skvotiranih objekata – ova dva prostorna fenomena otelovljuju kapacitet za društveni angažman, omogućujući praktikovanje zajedničkog svojom nedovršenošću. U cilju prikazivanja efemernosti urbanih prostornih zajedničkih dobara i življenja iskustva njihovih namernika, etnografska građa prikupljena u Beogradu i Poznanju temelji se na senzobiografskim šetnjama, mapiranju senzornog, zajedničkom izvođenju i elicitaciji predmeta. Konačno, u okviru predavanja biće ponuđen argument da postojeće znanje o prostornim zajedničkim dobrima može biti prošireno inkorporiranjem telesnih i emotivnih iskustava, svakodnevnih praksi i ličnih uspomena, koje su u društvenoj teoriji često zanemarivane.

Sara Nikolić je studentkinja doktorskih studija na odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakutleta u Beogradu. Njena doktorska disertacija u nastajanju zasniva se na etnografskom istraživanju urbanog stanovanja i post-tranzicionog odnosa prema zajedničkim prostori(ja)ma i prostornim dobrima u novobeogradskim blokovima. Nastoji da ova pitanja istraži oslanjajući se na fenomenološke, senzorne i kritičke etnografske tehnike. Kao istraživačica-pripravnica zaposlena je na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju gde istražuje nove društvene pokrete, poverenje u institucije i kulture odbijanja.

Anja Vujović je studentkinja master studija na odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakutleta u Beogradu. U skladu sa istraživačkim interesovanjima, promišlja načine na koje se ljudi organizuju i kako konceptualizuju rad, radni prostor i proces stvaranja uz pomoć metoda organizacione, vizuelne i antropologije angažovanja i umetnosti.