Dragan Stanojević: Pomaljanje novog očinstva kroz prakse očeva u Srbiji

Cilj predavanja je predstavljanje praksi očinstva, identiteta očeva i normativa očinstva u kontekstu porodične i društvene dinamike u Srbiji danas, s posebnim fokusom na pomaljanje novih oblika koji se u nauci identifikuju kao novo očinstvo.

Na osnovu reprezentativnih podataka očeva u Srbiji može se tvrditi da je među opštom populacijom veoma malo očeva koji pripadaju novom obrascu očinstva. Rezultati pokazuju da su za objašnjenje povećanog učešća očeva u obavezama oko dece, kao i egalitarnije raspodele roditeljskih obaveza značajni i resursi supruge, i vrednosne orijentacije oca, ali i porodična i partnerska dinamika.  Kada je reč o onome što otkrivaju narativi očeva koji su na visokom nivou uključeni u obaveze oko svoje dece, prepoznaje se da se novo očinstvo u domaćem kontekstu može ostvariti u najmanje dva „ključa“: individualističkom, gde je roditeljstvo samo još jedan identitet i jedna posebna sfera ostvarenja muškarca, ili žrtvujućem u kome i otac poprima tradicionalističke crte odricanja za dobrobit deteta i porodice.

Dragan Stanojević docent je na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Završio je osnovne studije na odeljenjima za sociologiju i za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Ključna oblast njegovog interesovanja je sociologija porodice, ali se takođe bavi i omladinom i temama iz opšte sociologije. Njegov dosadašnji rad je bio u velikoj meri empirijski orijentisan. Učestvovao je u više empirijskih istraživanja od kojih su najznačajnija Mladi u Srbiji (2015), Mladi, akteri društvenih promena (2010-2012), Jednoroditeljske porodice u Srbiji (2011), Porodični život u Srbiji (2008). Učestvovao je u nekoliko međunarodnih istraživačkih projekata. Koautor je knjiga Mladi u Srbiji 2015 i Jednoroditeljske porodice u Srbiji. Objavio je više članaka u domaćim i stranim časopisima.