Dragan Stanojević: Predstavljanje publikacije „Novo očinstvo u Srbiji, sociološka studija o praksama i identitetima očeva“

Dragan Stanojević je profesor na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Najznačajnija empirijska istraživanja u kojima je učestvovao uključuju teme iz oblasti sociologije porodice i sociologije omladine poput: Mladi, akteri društvenih promena (sprovedeno 2010-2012), Jednoroditeljske porodice u Srbiji (2011) i Porodični život u Srbiji (2008). Autor je i koautor više monografskih studija u navedenim oblastima od kojih su najznačajnije: Novo očinstvo u Srbiji, sociološka studija o praksama i identitetima očeva (2018), Mladi u Srbiji 2015: stanja, opažanja, verovanja i nadanja (2015), Jednoroditeljske porodice u Srbiji: sociološka studija (2014) itd. Publikacija „Novo očinstvo u Srbiji, sociološka studija o praksama i identitetima očeva“ biće predstavljena u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu 12. juna 2019. s početkom u 17h. Publikacija je zasnovana na podacima empirijskih istraživanja koja su za predmet imala prakse i identitete očeva, kao i normativ očinstva u kontekstu porodične i društvene dinamike savremene Srbije. Rezultati pokazuju da su za objašnjenje povećanog učešća očeva u obavezama oko dece, kao i u ravnopravnijoj raspodeli roditeljskih obaveza značajne sledeće varijable: resursi supruge, vrednosna orijentacija oca, kao i porodična i partnerska dinamika. „Novo očinstvo“ se u domaćem kontekstu ostvaruje ili kroz individualistički koncept u kome je roditeljstvo samo još jedan identitet i jedna posebna sfera ostvarenja muškarca ili kroz žrtvujući koncept u kome i otac poprima tradicionalističke crte odricanja za dobrobiti deteta i porodice.