Druga škola društvene ANgažovanosti i DEMokratije (ANDEM)

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd

20.09. – 24.09.2021.

Institut za filozofiju i društvenu teoriju poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće na Drugoj letnjoj školi društvene angažovanosti i demokratije (ANDEM) koja će se održati 20.09-24.09.2021. u Beogradu. Poziv je otvoren za studente i studentkinje svih nivoa studija i studijskih programa, društvene aktiviste i aktivistkinje i mlade ljude iz zemlje i regiona.

Da li ste se ikada zapitali u čemu je vrednost demokratije i kakvi sve modeli demokratije postoje, kao i zašto je demokratija u krizi u zemlji i regionu? Da li vas zanima šta se tačno podrazumeva pod pojmovima opšteg dobra, blagostanja, dobrobiti i procvata i kako se koncipira pravda u savremenim političkim teorijama? Šta je društveni angažman, kako se kroz angažovane akte gradi grupa i kako angažman dovodi do radikalne društvene promene? Koja je uloga intelektualaca u javnom životu i politici? Kakva je uloga novih društvenih pokreta u regionu u stvaranju solidarnijih društava? Šta se podrazumeva pod pojmovima filantropije i brige i u kakvoj su oni vezi sa društvenim angažmanom? Šta je tačno rod koji zatičemo u frazi ’rodna ravnopravnost’ i da li je reč o nekakvoj ideologiji? Želite li da saznate nešto više o angažovanom istraživanju, angažovanoj književnosti i filmu? Da li vas zanima kako se razvija eko-aktivizam u Srbiji i kako se odvijaju ekološke borbe?

ANDEM zahvata nekoliko tematskih oblasti koje pripadaju sferama sociologije, antropologije, psihologije, politikologije i filozofije. Škola teži kako usavršavanju teorijskog znanja iz tih oblasti, tako i problematizovanju praktične primene stečenog znanja u savremenim društvima, posebno uzimajući u obzir mogućnost društvenog angažmana.

Učesnici Škole društvene angažovanosti i demokratije će imati priliku da prošire svoje znanje o ovim aktuelnim temama kroz predavanja, diskusije, praktične vežbe, itd.. koje će voditi stručnjaci za teme društvenog angažmana, aktivizma, participativne demokratije, građanstva, filantropije, filozofije i kritičke teorije

ANDEM organizuje Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu – vodeća naučno-istraživačka institucija na ovim prostorima koja u središtu svog rada ima društvenu angažovanost.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, molimo Vas da motivaciono pismo i CV pošaljete putem mejla na adresu letnja.skola@instifdt.bg.ac.rs do 15.06. 2021.

 

Važni datumi:

  • Prijavljivanje: do 15.06.2021.
  • Selekcija kandidata: do 15.07.2021.
  • Obaveštavanje kandidata o ishodu procesa selekcije: do 31.07.2021.
  • Letnja škola: 20.09-24.09.2021.

Učešće u školi je bez kotizacije, a za ograničen broj učesnika biće pokriveni putni troškovi i obezbeđen smeštaj u Beogradu.

Program se održava na našem (BHS) jeziku.