Predstavljanje knjige Državljani i državljanstvo posle Jugoslavije

Državljani i državljanstvo posle Jugoslavije.
Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Izdavačka kuća Clio pozivaju vas na predstavljanje knjige 
DRŽAVLJANI I DRŽAVLJANSTVO POSLE JUGOSLAVIJE  (Clio, 2012) 
priredili: Džo Šo i Igor Štiks 

  učestvuju: 
Džo Šo | Jelena Vasiljević | Ilija Vujačić | Zoran Hamović | Igor Štiks

U knjizi Državljani i državljanstvo posle Jugoslavije razmatraju se pravno-politički okviri upravljanja građanima, zakonske i ustavne odredbe koje definišu ko su državljani jedne države i gde su granice njene nadležnosti. Reč je o prvoj sveobuhvatnoj studiji o režimima državljanstva u državama koje su formirane po raspadu SFRJ; namera joj je dvostruka: da istraživačima studija državljanstva i građanstva skrene pažnju na važnost promena i varijeteta režima državljanstva u postjugoslovenskim državama, kao i da istraživačima (post)jugoslovenskog i balkanskog prostora ukaže na važnu, a do sada zanemarivanu ulogu koju su režimi državljanstva imali tokom jugoslovenske krize, dezintegracije i ratova, te koju imaju i danas u procesima posleratne konsolidacije i priprema za integraciju u EU.