Anđelković Nemanja

Završio je osnovne studije politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kao i master studije Ekološke politike.
Trenutno je na doktorskim studijama politikologije.
Pored toga, pohađao je Studije budućnosti na Beogradskoj otvorenoj školi.
Pored angažovanja na institutu kao istreaživača pripavnika, Nemanja je angažovan i kao saradnik u nastavi na predmetu Priroda, društvo I socijalna ekologija na Fakultetu za medije i komunikacije.
Glavna interesovanja se tiču savremenih teorija demokratije, posebno deliberativne demokratije, teorije racionalnog izbora, upravljanja komonsima, kao i tema političke ekologije poput ekološkog konstitucionalizma, odrasta i savremenih ekoloških pokreta.