Etjen Balibar je vodeći francuski neomarksista, profesor emeritus na prestižnom univerzitetu Pariz X i redovni profesor na kalifornijskom univerzitetu Irvajn. Balibar je bio učenik i sledbenik Luja Altisera, kod koga je slušao kurs o Marksovom Kapitalu, i bio jedan od koautora zbornika Kako čitati Kapital (1965, naš prevod 1975). U kasnijim radovima Balibar govori o suprotstavljenosti Marksovog istorijskog materijalizma sa kritičkom teorijom koju počinje da razvija u Kapitalu, posebno kada je reč o kategoriji „rada“, koji u kapitalizmu dobija oblik svojine. Poslednjih godina fokus njegovog rada je Evropa, evopski identitet, granice, odnosi između nacija i nadnacionalne tvorevine, odnos između ljudskih i građanskih prava, teror i radikalni oblici nasilja i dr.

Gostovanja