Balunović Filip

Filip Balunović je istraživač pripravnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Osnovne studije završio je 2011. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Prvi master iz oblasti Evropskih studija i međunarodnih odnosa stekao je 2013. godine na Evropskom institutu u Nici, pri čemu je jedan trimestar proveo i na Bilgi Univerzitetu u Istanbulu. Drugi master iz domena ljudskih prava i demokratije završio je na univerzitetima u Sarajevu i Bolonji 2015. godine. Doktorirao je 2020. godine na Scuola Normale Superiore u Firenci, na temu sociologije društvenih pokreta. Tokom doktorskih studija, kao gostujući istraživač, boravio je na univerzitetima u Liverpulu i Kopenhagenu. Od 2018. godine Balunović je predavač na katedri za Studije politike na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Izvršni je urednik Le Monde Diplamatique Srbija i autor monografije „Beleske sa slobode“ (Mediteran, 2014). Učesnik je brojnih konferencija i okruglih stolova u Americi, Evropi i bivšoj Jugoslaviji.