Elizabet Bek Gernshajm (Elisabeth Beck-Gernsheim) je sociološkinja, psihološkinja i filozofkinja. Predavala je sociologiju na Univerzitetu u Hambrugu (1993–1994) i Univerzitetu Erlangern-Nirnberg (1994–2009), bila je gostujući profesor na Univerzitetu u Trondhajmu (2009–2012), a od 2013. angažovana je u Institutu za kosmopolitske studije Univerziteta u Minhenu. U knjigama se pretežno bavila promenama kroz koje prolazi savremena porodica, izazovima s kojima se ona danas suočava (globalizacija, razvoj alternativnih porodičnih formi i stilova života, nove reproduktivne tehnologije i druge), kao i procesom individualizacije, dajući izuzetan doprinos sociologiji porodice, ali i sociologiji uopšte.
Među njenim najpoznatijim studijama nalaze se i The Normal Chaos of Love (with Ulrich Beck, Polity Press/Blackwell, 1995 [1990]), The Social Implications of Bioengineering (Humanities Press, 1995), Reinventing the Family: In Search of New Lifestyles (Polity Press/Blackwell, 2002 [1998]), Individualization (with U. Beck, Sage Publications, 2002), Distant Love: Personal Life in the Global Age  (with U. Beck, Polity Press, 2014 [2011]).

Gostovanja